Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.kissa.plPiotr Łuczak

  1. Informacje ogólne:

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony www.kissa.pl.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest:

KISSA Piotr Łuczak z siedzibą w Marysinie, ul.Srebrna 4 , 05-552 Marysin,
NIP123-11-63-607, REGON 141556053
 .

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

  2. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Serwis ma możliwość profilowania użytkownika serwisu w celach marketingowych, oceny zainteresowań, preferencji zakupowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 922 ze zm.).  
Profilowanie ani odmowa wyrażenia zgody na profilowanie nie wywołują skutków prawnych po stronie osoby, której dane dotyczą.

Wyrażenie zgody na profilowanie danych osobowych ma charakter umowny i jest dobrowolne. Odmowa wyrażenia zgody na profilowanie danych osobowych lub zgłoszenie żądania ograniczenia profilowania może spowodować ograniczenie dostępu do niektórych usług, funkcjonalności, takich jak np. promocje, rabaty, konkursy lub też uniemożliwienie korzystania ze specjalnie dedykowanych ofert.

Administrator nie profiluje danych wrażliwych.

Dane osobowe będą profilowane przez czas potrzebny do osiągnięcia celów marketingowych lub do czasu cofnięcia zgody lub zgłoszenia żądania ograniczenia profilowania danych osobowych.

Zgoda na profilowanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym czasie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem profilowania, które dokonało się na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody jest równoznaczne z żądaniem usunięcia przetwarzanych w ramach profilowania danych osobowych.

8. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego lub realizacji zamówienia.

9. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

10. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji, przenoszenia danych, zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie oraz do usunięcia danych tzw. prawo do bycia zapomnianym.

11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

12. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.kissa.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji sklep@kissa.pl

Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://paweldomagala.pl.

Informacja formalna na początek – administratorem strony jest Piotr Łuczak, prowadzący  działalność gospodarczą  pod nazwą „KISSA  PIOTR ŁUCZAK  05-552 Marysin ul.Srebrna 4 nip 1231163607.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres sklep@kissa.pl .

Skrócona wersja – najważniejsze informacje
Dbamy o Twoją prywatność, ale również o Twój czas. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

1. Zapisując się do newslettera czy po prostu kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my zapewniamy, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

2. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.

3. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw trzecich, organizacji międzynarodowych ani nie korzystamy z profilowania opartego na danych osobowych. Nawet jeżeli korzystamy z form reklamy spersonalizowanej, w ramach narzędzi pozwalających nam na prowadzenie takich działań nie dochodzi do przetwarzania Twoich danych osobowych. Oznacza to, że w takich narzędziachprzetwarzane są wyłącznie informacje, które nie pozwalają nam na Twoją identyfikację.

4. Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics. W związku z tym, w kodzie naszej strony zaimplementowany jest kod śledzący, który zbiera informacje związane z Twoją aktywnością na stronie. Nie są to informacje, które pozwalają na Twoją identyfikację. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Z poziomu naszej strony, z wykorzystaniem mechanizmu służącego do zarządzania plikami cookies, możesz wyłączyć kod śledzący Google
Analytics. W każdej chwili możesz również zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

5. W ramach Google Analytics korzystamy również z Funkcji Reklamowych, takich jak: raporty demograficzne i zainteresowań, remarketing, funkcje raportowania o reklamach, user-ID. Ponadto, konto Google Analytics połączone jest z kontem Google AdSense oraz Google Ad Exchange. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące Funkcji Reklamowych. Z poziomu naszej strony, z  wykorzystaniem mechanizmu służącego do zarządzania plikami cookies, możesz wyłączyć te pliki cookies. Ponadto, możesz również zarządzać ustawieniami reklam bezpośrednio po stronie Google: https://adssettings.google.com/.

6. Korzystamy z programu reklamowego Google Ads w celu prowadzenia kampanii reklamowych. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące programu Google Ads, w tym pliki cookies DoubleClick. Z poziomu naszej strony, z wykorzystaniem mechanizmu służącego do zarządzania plikami cookies, możesz wyłączyć te pliki cookies. Ponadto, możesz również zarządzać ustawieniami
reklam bezpośrednio po stronie Google: https://adssettings.google.com/.

7. Korzystamy z narzędzia Google Tag Manager w celu zarządzania tagami w ramach naszej strony internetowej. W ramach tego narzędzia nie dochodzi do gromadzenia jakichkolwiek danych osobowych. Google Tag Manager może wykorzystywać pliki cookies firmy Google LLC związane z usługą Google Tag Manager. Wyłączenie tych plików cookies nie jest możliwe, ponieważ wyłączenie narzędzia Google Tag Manager mogłoby zaburzyć prawidłowe działanie pozostałych narzędzi wykorzystywanych w ramach strony.

8. Korzystamy z narzędzi marketingowych i analitycznych dostępnych w ramach serwisuFacebook. W ramach tych narzędzi nie są gromadzone jakiekolwiek dane pozwalające na Twoją identyfikację. W związku z korzystaniem z tych narzędzi, w kodzie naszej strony zaimplementowany jest Facebook Pixel, który zbiera informacje związane z Twoją aktywnością na stronie. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. Z poziomu naszej strony, z wykorzystaniem mechanizmu służącego do
zarządzania plikami cookies, możesz wyłączyć Pixel Facebooka.

9. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN. Jeżeli nie chcesz, by tego rodzaju
pliki cookies były wykorzystywane, powstrzymaj się od korzystania z funkcji społecznościowych dostępnych w ramach strony. Ponadto, z poziomu naszej strony, z wykorzystaniem mechanizmu służącego do zarządzania plikami cookies, możesz wyłączyć te pliki cookies, przy czym uniemożliwi to wyświetlanie na stronie elementów związanych z funkcjami społecznościowymi.

10. Osadzamy na stronach treści z serwisów zewnętrznych, w szczególności filmy z serwisu YouTube oraz posty i zdjęcia z serwisów takich jak Facebook, Instagram. W związku z tym, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC związane z usługą YouTube, w tym pliki cookies DoubleClick oraz pliki cookies administratorów pozostałych serwisów, z których osadzane są treści, takich jak Facebook i Instagram. Z poziomu naszej strony, z wykorzystaniem mechanizmu służącego do zarządzania plikami cookies, możesz wyłączyć te pliki cookies, przy czym uniemożliwi to wyświetlanie na stronie osadzanych treści.

11. W ramach zawartości strony mogą znajdować się linki do witryn zewnętrznych zarządzanych przez podmioty trzecie. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies przez operatorów witryn zewnętrznych. Szczegółów w tym zakresie możesz szukać w politykach prywatności witryn zewnętrznych.

12. Korzystamy z systemu mailingowego Freshmail. Formularz zapisu do newslettera wykorzystuje pliki cookies firmy Freshmail w celu analizy efektywności i skuteczności formularza. W ramach tych plików cookies nie są gromadzone jakiekolwiek dane osobowe.

13. Wykorzystujemy również pliki cookies własne w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z serwisu. W plikach cookies własnych przechowywana jest również informacja o wyrażeniu przez Ciebie zgody na korzystanie z plików cookies oraz informacje o zdefiniowanych przez Ciebie w ramach naszej strony ustawieniach plików cookies.

14. Strona przechowywana jest na serwerze zewnętrznym, który, tak jak każdy serwer, generuje logi. W logach przechowywane są informacje takie jak adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi służą wyłącznie celom operacyjnym i technicznym.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz dalej idąceszczegóły.

Dane osobowe
Administratorem Twoich danych osobowych gromadzonych w związku z korzystaniem ze strony, w szczególności w związku z zapisem do newslettera i kontaktem z nami, jest Piotr ŁUCZAK, prowadzący  działalność gospodarczą  pod nazwą „KISSA PIOTR ŁUCZAK , NIP: 1231163607.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

Uprawnienia. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z
przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
3. prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli),
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo dosprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionegointeresu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadniazaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
6. prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś nam na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz nam zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
7. prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamydane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa UrzęduOchrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo wart. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej stronyuważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne inie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Dla Twojej wygody dołożyliśmy starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych operacji uprawnienia.

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres odo@paweldomagala.pl. Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Bezpieczeństwo. Zapewniamy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych.Zapewniamy podjęcie odpowiednich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Odbiorcy danych. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty, z których
usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych, takie jak:

1. hostingodawca – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej,

2. dostawca systemu mailingowego – w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli zapisałeś się do newslettera,

3. podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej strony internetowej – w celu korzystania z usług, które mogą wiązać się z dostępem do Twoich danych osobowych,

Wskazani powyżej odbiorcy przetwarzają dane na podstawie zawartych umów powierzenia, gwarantując stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

W razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane kancelariom prawnym w celach związanych ze świadczeniem na naszą rzecz usług prawnych wymagających dostępu do danych osobowych.

Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom lub organom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury itp.

Informacje nie mające charakteru danych osobowych. W związku z zarządzaniem stroną internetową, korzystamy również z dodatkowych narzędzi takich jak Google Ads, Google Analytics, narzędzia marketingowe i analityczne dostępne w ramach serwisu Facebook, ale informacje przetwarzane w ramach tych narzędzi nie mają charakteru danych osobowych, ponieważ nie pozwalają nam na zidentyfikowanie Twojej osoby. Informacje, o których tutaj mówimy, to, w szczególności:
 informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
 podstrony, jakie przeglądasz w ramach naszego serwisu,
 czas spędzony w naszym serwisie oraz na jego podstronach,
 przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach naszego serwisu,
 źródło, z którego przechodzisz do naszego serwisu,
 przedział wieku, w którym się znajdujesz,
 Twoja płeć,
 Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
 Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

Informacji wskazanych powyżej nie zestawiamy z Twoimi danymi osobowymi, które znajdują się w naszych bazach. Informacje te mają charakter anonimowy i nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Informacje te przechowywane są na serwerach dostawców poszczególnych narzędzi, a serwery te najczęściej mogą znajdować się na całym świecie. Z uwagi jednak na fakt, że w tym przypadku nie dochodzi do przetwarzania danych osobowych jako danych pozwalających na identyfikację Twojej osoby, nie znajdują w tym zakresie zastosowania przepisy RODO w zakresie przekazywania danych do państwa trzeciego.

Jeżeli chodzi natomiast o Twoje dane osobowe, które przetwarzamy, stosowne informacje
znajdziesz poniżej.

Cele i czynności przetwarzania danych osobowych

Newsletter. Zapisując się do newslettera, przekazujesz nam swoje następujące dane
osobowe:
 imię,
 adres e-mail.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.

Dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub po prostu kontaktując się z nami. Pomimo rezygnacji z newslettera, Twoje dane będą nadal przechowywane w naszej bazie w celu ewentualnej obrony roszczeń związanych z wysyłaniem Ci newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania faktu udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera oraz chwili jej wycofania, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO. W sytuacji, w której złożysz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, domagając się jednocześnie usunięcia swoich danych z naszej bazy, będziemy zmuszeni poinformować Cię, że z uwagi na nasz uzasadniony interes, o którym mowa w akapicie poprzedzającym, nie usuniemy Twoich danych z bazy. Usunięcie takich danych
uniemożliwiłoby nam wykazania w razie potrzeby faktu udzielenia przez Ciebie w przeszłości zgody na otrzymywanie newslettera.

Kontakt. Kontaktując się z nami, w sposób naturalny przekazujesz nam swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Pliki cookies i inne technologie śledzące
Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.
Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies jako takich, możesz zapoznać się np. z tym materiałem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie. Poniżej znajdziesz natomiast szczegółowe informacje na temat plików cookies funkcjonujących w ramach naszej strony.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie tych plików. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony, wyłączając poszczególne pliki cookies. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają  ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszych strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne. Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu. W plikach cookies własnych przechowywana jest również informacja o wyrażeniu przez Ciebie zgody na korzystanie z plików cookies oraz informacje o zdefiniowanych przez Ciebie w ramach naszej strony ustawieniach plików cookies.

Cookies podmiotów trzecich. Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Google Analytics. Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na  tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej  strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera  Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed  przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP  przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Podkreślamy, że w ramach Google Analytics nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na Twoją identyfikację. W związku z tym, dane gromadzone w ramach Google Analytics nie mają charakteru danych osobowych. Informacje, do jakich mamy dostęp w ramach Google Analytics to, w szczególności:
 informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
 podstrony, jakie przeglądasz w ramach naszego serwisu,
 czas spędzony w naszym serwisie oraz na jego podstronach,
 przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach naszego serwisu,
 źródło, z którego przechodzisz do naszego serwisu.

Ponadto, korzystamy w ramach Google Analytics z następujących Funkcji Reklamowych:
 raporty demograficzne i zainteresowań,
 remarketing,
 funkcje raportowania o reklamach, user-ID.

W ramach Funkcji Reklamowych również nie gromadzimy danych osobowych. Informacje, do
jakich mamy dostęp, to, w szczególności:
 przedział wieku, w którym się znajdujesz,
 Twoja płeć,
 Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
 Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

Ponadto, konto Google Analytics połączone jest z kontem Google AdSense oraz Google Ad Exchange, co pozwala nam na wykorzystywanie informacji zgromadzonych w ramach Google Analytics również w ramach narzędzi Google AdSense oraz Google AdExchange.

W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Z poziomu naszej strony, z wykorzystaniem mechanizmu służącego do zarządzania plikami cookies, możesz wyłączyć kod śledzący Google Analytics. W każdej chwili możesz również zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Usługi Google Analytics i Google Analytics 360 uzyskały certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001. ISO 27001 jest jednym z najczęściej uznawanych standardów na świecie i poświadcza spełnianie odpowiednich wymogów przez systemy obsługujące Google Analytics i Google Analytics 360.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Google Ads. Korzystamy z programu reklamowego Google Ads obsługiwanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA w celu prowadzenia kampanii reklamowych, w tym remarketingowych. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług.

Przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w Twoim urządzeniu plik remarketing cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Ciebie stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach.

Dalsze przetwarzanie informacji ma miejsce tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Twoim kontem oraz wykorzystanie informacji z Twojego konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będziesz zalogowany podczas wizyty na naszej stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta Twoje dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo zebrane informacje z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe. Podkreślamy, że my, korzystając z Google Ads, nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na Twoją identyfikację. Ewentualne zestawienie danych w taki sposób, że  nabierają one charakteru danych osobowych, może być dokonywane po stronie Google, ale w tym zakresie nie ponosimy już za to odpowiedzialności, ponieważ Google realizuje te działania na podstawie umowy zawartej z Tobą jako użytkownikiem usług Google.

My, korzystając z Google Ads, jesteśmy jedynie w stanie definiować grupy odbiorców, do których chcielibyśmy, by nasze reklamy docierały. Na tej podstawie Google podejmuje decyzję, kiedy i w jaki sposób zaprezentuje Ci naszą reklamę.

W celu korzystania z Google Ads, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny piksel konwersji Google Ads. Piksel wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Ads. Z poziomu naszej strony, z wykorzystaniem mechanizmu służącego do zarządzania plikami cookies, możesz wyłączyć piksel. Ponadto, możesz również zarządzać ustawieniami reklam bezpośrednio po stronie Google: https://adssettings.google.com/.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Ads, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Google: https://policies.google.com/privacy.

Google Tag Manager. Korzystamy z narzędzia Google Tag Manager zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Korzystamy z narzędzia Google Tag Manager w celu zarządzania tagami w ramach naszej strony internetowej. W ramach tego narzędzia nie dochodzi do gromadzenia jakichkolwiek danych osobowych. Google Tag Manager może wykorzystywać pliki cookies firmy Google LLC związane z usługą Google Tag Manager. Wyłączenie tych plików cookies nie jest możliwe, ponieważ wyłączenie narzędzia Google Tag Manager mogłoby zaburzyć prawidłowe działanie pozostałych narzędzi wykorzystywanych w ramach strony.

Narzędzia marketingowe i analityczne w ramach serwisu Facebook. Korzystamy z narzędzi marketingowych i analitycznych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W ramach tych narzędzi możemy śledzić Twoje zachowania podejmowana w ramach naszej strony oraz kierować do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci analizy i optymalizacji naszej strony oraz marketingu własnych produktów lub usług.

W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w naszej witrynie, zaimplementowaliśmy w ramach naszych stron Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z poziomu naszej strony, z wykorzystaniem mechanizmu służącego do zarządzania plikami cookies, możesz wyłączyć Pixel Facebooka.

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Informacje te obejmują, w szczególności:
 informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
 podstrony, jakie przeglądasz w ramach naszego serwisu,
 czas spędzony w naszym serwisie oraz na jego podstronach,
 przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach naszego serwisu,
 źródło, z którego przechodzisz do naszego serwisu,
 przedział wieku, w którym się znajdujesz,
 Twoja płeć,
 Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
 Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

Informujemy Cię jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

Narzędzia społecznościowe. Na naszych stronach internetowych używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter, Instagram, Google, LinkedIN.

Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. kilkając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

 Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,
 Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,
 Twitter – https://twitter.com/en/privacy,
 Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl,
 LinkedIN – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów. Ponadto, z poziomu naszej strony, z wykorzystaniem mechanizmu służącego do zarządzania plikami cookies, możesz wyłączyć pliki cookies dotyczące narzędzi społecznościowych, przy czym uniemożliwi to wyświetlanie na stronie elementów związanych z funkcjami społecznościowymi.

Treści z serwisów zewnętrznych. Osadzamy na stronach treści z serwisów zewnętrznych, w szczególności filmy z serwisu YouTube oraz posty i zdjęcia z serwisów takich jak Facebook, Instagram. W związku z tym, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC związane z usługą YouTube, w tym pliki cookies DoubleClick oraz pliki cookies administratorów pozostałych serwisów, z których osadzane są treści, takich jak Facebook i Instagram.

Odtwarzając wideo lub zapoznając się z innym osadzonym materiałem, Google otrzymuje o tym informacje, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowałeś się do serwisu danego usługodawcy, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Jeśli nie chcesz, aby usługodawcy przyporządkowywali dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo lub zapoznawania się z innymi treściami na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów. Ponadto, z poziomu naszej strony, z wykorzystaniem mechanizmu służącego do zarządzania plikami cookies, możesz wyłączyć pliki cookies poszczególnych usługodawców, przy czym uniemożliwi to wyświetlanie na stronie osadzanych treści.

Freshmail. Korzystamy z systemu mailingowego Freshmail. Formularz zapisu do newslettera wykorzystuje pliki cookies firmy Freshmail w celu analizy efektywności i skuteczności formularza. W ramach tych plików cookies nie są gromadzone jakiekolwiek dane osobowe.

Niemniej jednak, z poziomu naszej strony, z wykorzystaniem mechanizmu służącego do zarządzania plikami cookies, możesz wyłączyć pliki cookies Freshmail, przy czym uniemożliwi to zapis do newslettera.

Logi serwera
Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.